3 x Heddapris til Pøbel Sjur

3 x Heddapris til Solaris og Sjur Miljeteig, som står for det audiovisuelle designet i Pøbelkompaniets Underland – The Cloud

Juryens begrunnelse for beste audiovisuelle design:
Det auditive og det visuelle kan kanskje sies å være de to elementene som står lengst fra hverandre i en teaterforestilling. Årets vinner får prisen for et lydbilde som klarer å forene disse to, nettopp ved å skape visualitet gjennom det auditive. Hans futuristisk lydbilde skaper både konkrete og abstrakte vente de vrai viagra rom på scenen, som skuespilleren kan interagere og spille med. Musikken og lydbilde blir dermed, i likhet med vinneren selv, en viktig medspiller på scenen.

Juryens begrunnelse for årets forestilling:
Årets forestilling er et usedvanlig vellykket og helhetlig Gesamtkunstwerk, av sjelden kunstnerisk kvalitet. Her skildres en fremmed, dyster og skremmende virkelighet med en varme og innlevelse vente de vrai viagra som innbyr til nærhet, forståelse og sorgfull empati. Basert på et språklig sett svært komplekst poetisk mesterverk er forestillingen også et kunststykke i teatral formidling og levendegjøring. Den etterlater oss med et nytt, optimistisk perspektiv på språklig kommunikasjon og rekkevidden av hva vi er i stand til å forstå.

Comments are closed.