Om Pøbelkompaniet

Pøbelkompaniet ble stiftet i 2012 med en målsetning om både å utfordre, men også komplimentere et fritt scenekunstfelt. En annen målsetning er å bidra til å utvide folks oppfatning av hva teater kan være. Vi mener dette er viktig i en tid hvor scenekunst ofte blir redusert til en underholdningskanal. Selv om vi historisk kan se at teatret har vært en stemme som blir hørt i samfunnet, er ikke dette nødvendigvis tilfellet for flertallet blant dagens unge, som rett og slett mangler kunnskap om og erfaring med hva teater kan være.

Joakim Borgen
initiativtaker