Politihøgskolen i Oslo

Phslogoliten_None

Pøbelkompaniet har siden 2013 forsynt Politihøgskolen i Oslo med markører til sine øvelser.